Autogebruik met een derde gedaald tijdens Tournée Pédale!

De eerste resultaten zijn binnen en daaruit blijkt dat Tournée Pédale zijn effect niet heeft gemist.

Opvallende conclusies zijn de spectaculaire daling van het autogebruik ten voordele van fietsen, stappen en carpoolen/autodelen. Bovendien geeft 92% van de respondenten aan dat ze van plan zijn de auto vaker aan de kant te laten staan na Tournée Pédale.

Uit de cijfers blijkt dat er meer verplaatsingen (+3,5%) gebeurd zijn tijdens de periode van Tournée Pédale ten opzichte van wat men doorgaf aan verplaatsingen op het moment van inschrijven*. In absolute cijfers gingen we van 108.357 verplaatsingen voor Tournée Pédale naar 112.243 verplaatsingen tijdens Tournée Pédale. Toch zien we dat vooral het aandeel 'duurzame verplaatsingen' sterk gestegen is.

* Bij de inschrijving peilden we naar de verplaatsingen tijdens 1 week, we hebben deze verplaatsingen vermenigvuldigd met drie om te kunnen vergelijken met de verplaatsingen tijdens Tournée Pédale.

De verplaatsingen

Voor TP: 23.682 verplaatsingen te voet
Tijdens TP: 27.711 verplaatsingen te voet

4.029 verplaatsingen

Voor TP: 44.328 verplaatsingen met de fiets
Tijdens TP: 51.002 verplaatsingen met de fiets

6.674 verplaatsingen

Voor TP: 8.199 verplaatsingen met het openbaar vervoer
Tijdens TP: 8.076 verplaatsingen met het openbaar vervoer

123 verplaatsingen

Voor TP: 28.911 verplaatsingen met de auto
Tijdens TP: 20.160 verplaatsingen met de auto

8.751 verplaatsingen

Voor TP: 3.237 verplaatsingen
Tijdens TP: 5.294 verplaatsingen met de auto

2.057 verplaatsingen

De deelnemers

In totaal namen 5.357 mensen deel aan Tournée Pedale,
gespreid over heel de provincie Oost-Vlaanderen.

Woonomgeving

17% van de deelnemers aan Tournée Pédale wonen in een stedelijke omgeving, 35% wonen in een randstedelijke omgeving en 48% woont op het platteland.

Motivatie

61% van de deelnemers nam deel om actief mee te werken aan een betere luchtkwaliteit.

Motivatie

45% wou met zijn deelname een signaal geven aan het beleid.

Ervaring

55 % van de deelnemers vond Tournée Pédale vrij gemakkelijk vol te houden.

Ervaring

11% vond het 'eerder moeilijk' tot 'moeilijk'.

Na Tournée Pédale

92% van de deelnemers geeft aan dat hij of zij van plan is om de auto vaker aan de kant te laten staan na Tournée Pédale.

Autodelen

47% van de deelnemers zou autodelen durven overwegen als er een aanbod in de buurt is.

De winnaars van Tournée Pédale

Maar liefst 102 prijzen waren er te winnen. Alle winnaars hebben intussen een berichtje gekregen. Een overzicht van de winnaars en de prijzen vind je hier.

communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics