De impact van fijn stof op gezondheid en klimaat

De onzichtbare dreiging van deze eeuw

“We beginnen nu pas te beseffen dat luchtvervuiling evenveel slachtoffers maakt als tabak.”
Joeri Van den Bergh - trendwatcher (bron: Knack)

Bron van vervuiling

Het verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging in Vlaanderen. Nieuwe personenwagens mogen dan wel zuiniger en milieuvriendelijker zijn, we rijden nog altijd met z’n allen te veel kilometers. Er komen niet alleen emissies uit de uitlaat. Er is ook verontreiniging onder de vorm van fijn stof door de slijtage van de remmen, de banden en het wegdek.

Wegverkeer is rechtstreeks verantwoordelijk voor:

NOx
roet
PM2,5
PM10

35% van de totale NOx uitstoot

Stikstofoxiden (NOx) zijn gassen die bijdragen tot de vorming van ozon en fijn stof.

31% van de totale roetuitstoot

Roet zijn fijnstofdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstoffen (diesel, hout, kolen…)

11% van de totale PM2,5 uitstoot

 

12% van de totale PM10 uitstoot

Fijn stof (PM) omvat alle mogelijke stofdeeltjes die rondzweven in de lucht. PM10 en PM2,5 zijn minuscule deeltjes, kleiner dan 10 en 2,5 micrometer.

bron VMM

Gezondheidsimpact fijn stof

Kiezen voor een actieve verplaatsingswijze (te voet of per fiets) is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Onderzoek toont aan dat de voordelen van bewegen vele malen groter zijn dan de nadelen van het inademen van luchtverontreiniging en het risico op fietsongevallen.

Onderzoeksrapport AIRbezen

Dieselmotor is grootste vervuiler

Tournée Pédale

Wist je dat slijtage meer dan 50% van het fijn stof veroorzaakt?

bron VMM

Over Tournée Pédale

Tournée Pédale is een organisatie van beweging.net Oost-Vlaanderen, CM, AVS, Familiehulp en vdk bank. Het project heeft tot doel: het promoten van duurzaam verplaatsingsgedrag, het verder bewustmaken omtrent het (onnodige) gebruik van de wagen. Het in kaart brengen van mogelijke knelpunten in de overstap naar een meer duurzaam verplaatsingsgedrag. En tot slot, deelnemers bewust maken van de gezondheidswinst als ze zich duurzaam verplaatsen.

Lees meer
communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics