Tournée Pédale: Reglement wedstrijd

Dit reglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden aan de Campagne Tournée Pédale 2018-2019, in het bijzonder ook de voorwaarden om prijzen te winnen via bijhorende wedstrijd - tombola.

1. Algemeen

 • Tournée Pédale is een sensibiliseringscampagne van het netwerk van beweging.net Oost-Vlaanderen (dit is een feitelijke samenwerking tussen beweging.net Midden-Vlaanderen en beweging.net Waas&Dender), met onder meer: CM Oost-Vlaanderen, vdk bank, Familiehulp en in samenwerking met AVS Oost-Vlaamse televisie en de Provincie Oost-Vlaanderen. Beweging.net Midden-Vlaanderen is gevestigd te 9000 Gent, Korenlei 20.
 • Tournée Pédale daagt deelnemers uit om gedurende drie weken zo weinig mogelijk verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen (rijdend op fossiele brandstoffen) te doen.
 • Tournée Pédale loopt van 6 tot 26 mei 2019 in Oost-Vlaanderen.
 • Deelnemers aan Tournée Pédale nemen ook automatisch deel aan een wedstrijd-tombola, conform art. 3.
 • De prijzenpot is online consulteerbaar

2. Prijzen

Er zijn twee categorieën van prijzen:

 1. Topprijzen
  De topprijzen worden ad random (in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder) verloot onder alle deelnemers van Tournée Pédale. Deze topprijzen worden overhandigd tijdens ‘Dwars door Gent’ (zie verder).
 2. Prijs per gemeente / stad
  Er wordt per gemeente één prijs voorzien die ad random (in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder) wordt verloot onder de deelnemers van Tournée Pédale van de desbetreffende gemeente. Deze prijsuitreiking kan lokaal plaatsvinden onder supervisie van de lokale vrijwilligers van de lokale bewegingspunten, maar kan ook provinciaal gebeuren bij afwezigheid van een lokale prijsuitreiking.

Voor de deelnemingsvoorwaarden wordt verwezen naar artikel 5. De hogergenoemde prijzen zijn niet omruilbaar of in geld omzetbaar.

3. Deelnemen

 • Tournée Pédale richt zich tot alle meerderjarige inwoners van de Provincie Oost-Vlaanderen die zich individueel inschrijven.
 • Om als deelnemer van Tournée Pédale in aanmerking te komen, moet men:
  1. zich online registreren via het inschrijfformulier op de website www.tourneepedale.be. Inschrijven kan tot en met zondag 5 mei 2019 (tot 24.00 uur).
  2. na online inschrijven, een e-mail met bevestiging van geldige inschrijving ontvangen hebben van de organisatie. Indien de deelnemers geen bevestigingse-mail omtrent hun inschrijving zouden ontvangen hebben, dienen zij hiertoe zelf het initiatief te nemen via contact@tourneepedale.be
  3. moet men verplicht feedback geven via het online-invulformulier dat verspreid wordt op het einde van de actie Tournée Pédale. Na het verzenden van het online feedback formulier, ontvangt men een ‘automatische bedankingsmelding op scherm’. Indien men geen ‘melding’ zou ontvangen hebben, dient men hiertoe zelf het initiatief te nemen via contact@tourneepedale.be
  4. moet men in Oost-Vlaanderen wonen (d.i. op het moment van inschrijving en verloting van de prijzenpot, gedomicilieerd zijn in de Provincie Oost-Vlaanderen).
 • Bij inschrijven aanvaardt de deelnemer de voorwaarden beschreven in dit reglement.
 • Deelnemen aan Tournée Pédale is gratis.
 • Alle deelnemers van Tournée Pédale maken kans om een prijs te winnen ongeacht hun persoonlijk behaald resultaat bij Tournée Pédale.
 • De organisatie is gerechtigd om deelnemers te weigeren die niet aan de voorwaarden van dit reglement voldoen. De organisatie kan, maar is niet verplicht, om een weigering te motiveren.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk technisch gebrek bij inschrijving of bij het invullen van het feedbackformulier. De deelnemer dient er zelf op toe te zien dat hij / zij de nodige bevestigingen van de organisatie ontvangt.
 • Alle informatie omtrent ‘Dwars door Gent’ is terug te vinden op volgende website: www.beweging.net/mvl

4. Duur en verloop van Tournée Pédale

 • Inschrijven voor Tournée Pédale mag vanaf maandag 17 september 2018. De deadline om in te schrijven is voorzien op zondag 5 mei 2019 tot middernacht (24.00 uur).
 • Tournée Pédale loopt van maandag 6 mei 2019 tot en met zondag 26 mei 2019 (tot 24.00 uur)
 • De verloting van de prijzen gebeurt tijdens de maand juni 2019, uiterlijk op 21 juni 2019 om 12.00 uur ‘s middags.
 • De overhandiging van de ‘topprijzen’ is voorzien tijdens ‘Dwars door Gent’ op vrijdag 21 juni 2019.
 • De overhandiging van de ‘prijs per gemeente’ kan op een ander tijdstip en op een andere locatie gebeuren.

5. Extra kansen om te winnen

 • De kans om te winnen kan met factor 10 verhoogd worden (10 x meer kans) indien de deelnemer over een wedstrijdcode beschikt.
 • Deze wedstrijdcode zal gevraagd worden via het feedbackformulier dat via e-mail verspreid wordt begin juni 2019 en uiterlijk midden juni 2019.
 • Deze wedstrijdcode wordt meegegeven aan de deelnemers die het Tournée Pédale promotiepakket komen ophalen.
 • Bij een gezinsinschrijving kan één wedstrijdcode worden voorzien per gezinslid. Dit evenwel na uitdrukkelijke vraag bij afhaling van het promotiepakket. (zie verder).
 • Per meerderjarig ingeschreven individu geldt ook één wedstrijdcode.
 • Deelnemers moeten het Tournée Pédale promotiepakket ophalen als volgt:
  • Zij die zich vóór 18 april 2019 hebben ingeschreven, zullen een e-mail ontvangen waar ze hun promotiepakket kunnen afhalen. Indien zij geen e-mail hieromtrent zouden ontvangen hebben, dienen zij zelf het initiatief te nemen: contact@tourneepedale.be
  • Zij die zich na 18 april 2019 (en uiterlijk 5 mei 2019 tot 24.00 uur) inschrijven, zullen zelf hun promotiepakket moeten afhalen vanaf 29 april – en zolang de voorraad strekt –
   • Bij het plaatselijk bewegingspunt (voor de locatie en uren: www.tourneepedale.be )
   • Of bij het regionaal secretariaat van beweging.net Midden-Vlaanderen, Korenlei 20, 9000 Gent, alsook het kantoor van beweging.net Waas en Dender, Nieuwstraat 18 a, 9100 Sint-Niklaas. Afhalen kan vanaf 29 april tot en met 3 mei 2019 tijdens de kantooruren: maandag tot donderdag, telkens van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
  • Beweging.net doet zijn uiterste best om voldoende Tournée Pédale promotiepakketten te voorzien. De Tournée Pédale promotiepakketten worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt.
  • De promotiepakketten worden niet nagezonden per post. Deze dienen zelf te worden afgehaald.
  • De organisatoren van Tournée Pédale kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een tekort aan promotiepakketten. Noch kunnen zij verplicht worden om er extra te voorzien.

6. Prijsuitreiking

 • De winnaars worden persoonlijk in kennis gesteld en uitgenodigd op de prijsuitreiking.
 • De prijsuitreiking voor de topprijzen vindt plaats tijdens het evenement ‘Dwars door Gent’ (Meer info: www.beweging.net/mvl ) op vrijdagavond 21 juni 2019 in Gent. De prijzen per gemeente / stad kunnen op een ander moment uitgereikt worden.
 • Winnaars dienen persoonlijk aanwezig te zijn om hun prijs in ontvangst te nemen.
 • Foto’s die tijdens de prijsoverhandiging of andere activiteiten in het kader van Tournée Pédale worden genomen, alsook identiteitsgegevens, kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden in de communicatiekanalen van de organisatoren van Tournée Pédale.

7. Reglement

 • Door zich in te schrijven aanvaardt de deelnemer automatisch de voorwaarden bepaald in dit reglement.
 • Beweging.net behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers.
 • Voor eventuele bijkomende vragen of klachten, kan u tijdens de kantooruren terecht op het regionaal secretariaat van beweging.net Midden-Vlaanderen, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20.

8. Persoonsgegevens

 • Conform de voorschriften van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt beweging.net de deelnemers van de Campagne Tournée Pédale op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, noodzakelijk in het kader van het beheer van deze wedstrijd.
 • Gegevens van deelnemers worden niet gedeeld met derden, behoudens de organisatie ‘Dwars door Gent’, waar u als potentiële winnaar naartoe dient te gaan.
 • Beweging.net bewaart uw gegevens niet langer dan nodig in het kader van bovenstaande doeleinden. Deelnemers hebben het recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid en kunnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.
De algemene voorwaarden m.b.t. verwerking van persoonsgegevens van beweging.net/mvl zijn van toepassing. Deze zijn online te consulteren op : www.beweging.net/mvl

De prijzenpot

Topprijzen:

in willekeurige volgorde (m.a.w. onafhankelijk van de financiële, emotionele en/of gebruikswaarde).
De prijzen werden geschonken door: beweging.net Oost-Vlaanderen, vdk bank, CM Oost-Vlaanderen en Familiehulp vzw.

 • TUI-Citytrip Kopenhagen - 3 dagen & 2 nachten in een 4 sterren hotel - inclusief heen- en terugvlucht [de CO2-uitstoot van je vliegreis zal gecompenseerd worden] – voor 2 personen.
 • 2 aankoopcheques ter waarde van 75 euro (btw inclusief) bij de Thuiszorgwinkel (6 maanden geldig):www.thuiszorgwinkel.be
 • 2 waardebonnen voor een gratis ballonvaart voor 2 personen.
 • 1 bon voor een wellness arrangement in één van de centra waarmee CM een contract heeft.
 • 5 ‘unieke fietsen op maat’: van fixie tot vintage, van klassiek tot koers. Winkelwaarde 350 euro (btw inclusief) per winnaar, per fiets: www.cimorne.be/fietserij
 • 1 bon voor een wandelweekend inclusief verblijf in het vakantiedomein ‘Massembre’ te Heer (België): www.massembre.be
 • 25 x 2 toegangstickets voor een thuiswedstrijd van voetbalclub KAA Gent. Datum én voetbalmatch door vdk bank te bepalen: www.kaagent.be

Prijs per gemeente / stad:

 • Nederlandstalige gegidste fietstour in Parijs voor 2 personen.
  De ideale manier om Parijs te ontdekken. U fietst langs de vele bezienswaardigheden of in de gezellige achterafstraatjes in de Parijse binnenstad: 400 km fietspaden, geschikt voor jong en oud. Onderweg trakteert men jullie op een drankje. De ‘Paris Highlight Tour’ is kindvriendelijk.
  Via : www.parisbybike.eu

1. We nemen het aantal gemeenten van Oost-Vlaanderen zoals deze op 1 oktober 2018 vastliggen, namelijk 65.


Publicatiedatum: 19-10-2018

communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics