Op 14 maart gaf CEO van de NMBS Sophie Dutordoir in het Kadehuis een lezing over de transitie naar een duurzame toekomst op het spoor. De uitbouw en dienstverlening van de trein als vervoersalternatief zijn cruciaal om de omslag naar een klimaatbewuste mobiliteit te maken.

mei 10, 2019

Al snel werd duidelijk dat de liberalisering van het spoor de grootste uitdaging vormt voor de NMBS. Concreet krijgen private ondernemingen binnenkort de kans om hun treinen op de sporen te laten rijden, wat een heuse verandering kan brengen in het aanbod, de prijs en de dienstverlening. Dit kan de treinreiziger alleen maar ten goede komen. Of toch niet?

Maatschappelijke opdracht

In de zoektocht naar een duurzaam mobiliteitsbeleid is het van belang dat de toekomst van het spoor en zijn maatschappelijke opdracht verzekerd wordt en dat de kwaliteit, mobiliteit en dienstverlening voor alle burgers centraal blijft staan. Lopen we het risico dat in de toekomst enkel winstgevende en commerciële lijnen bediend zullen worden en weinig bevolkte stations zonder halthouden voorbij gereden worden? En hoe past dit in de idee om fiets, tram, bus, trein en deelwagen vlot op elkaar te laten aansluiten?

Volgens de CEO is het voor de overheid eerder vijf na dan vijf voor twaalf om deze liberaliseringsbeweging in goede banen te leiden en hier verantwoordelijkheid voor op te nemen. Er is een duidelijk kader en heel wat studiewerk nodig om de liberaliseringsbeweging voor de NMBS niet in chaos te laten verlopen en de reizigers een goede dienstverlening te blijven verzekeren. Digitalisering, vernieuwing in infrastructuur en in personeelsstatuten zijn nodig om de concurrentiepositie van de NMBS te vergroten en met gelijke wapens te kunnen strijden in de vrije markt.

Sophie Dutordoir is duidelijk een vrouw met een missie, veel passie, zorg en doorzettingsvermogen om de NMBS door deze uitdagingen te loodsen en het bedrijf, zijn personeel en zijn reizigers te laten floreren.

Salondekade
communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics